Fungsi

  • Bertanggungjawab memberikan khidmat bantuan latihan kepada pelaksanaan program di Akademi.
  • Bertanggungjawab merancang penyelenggaraan jentera, peralatan dan kemudahan latihan.
  • Bertanggungjawab memantau pelaksanaan kerja-kerja pembersihan dan keceriaan di persekitaran Akademi.
  • Bertanggungjawab dalam mengekalkan dan meningkatkan tahap disiplin pegawai di cawangan ini sentiasa dipatuhi serta dipertingkatkan.


Copyright © 2017 A.B.P.M - AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA

Main Menu