Matlamat

  • Berusaha memberi khidmat bantuan latihan bagi pelaksanaan program kursus dan aktiviti Akademi amnya dan Jabatan Bomba Dan Penyelamat, Malaysia khasnya.
  • Berusaha menyediakan dan menyelenggaraan jentera, peralatan, serta kemudahan latihan bagi melaksanakan kursus dan aktiviti terlaksana.
  • Memastikan keceriaan dan kebersihan kawasan dalaman dan luar serta persekitaran Akademi.


Copyright © 2017 A.B.P.M - AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA

Main Menu