Fungsi

OBJEKTIF

  • Untuk memberikan pengetahuan dan kemahiran berkaitan ilmu kebombaan melalui  latihan praktikal yang dijalankan kepada semua pegawai yang berkursus di akademi ini.
  • Untuk memberikan latihan kebombaan yang terkini dan sesuai dengan Pembangunan Negara.
  • Untuk melahirkan seorang pegawai bomba yang berpengetahuan dan bertanggungjawab semasa menjalankan operasi kebombaan dibalai.
  • Untuk menjadikan Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia, Wakaf Tapai, sebuah pusat kecemerlangan berkaitan ilmu operasi kebombaan.

FUNGSI

  • Bertanggungjawab mengenalpasti peralatan dan kelengkapan simulator yang terkini serta sesuai dengan Pembangunan Negara.
  • Bertanggungjawab menjalankan dan menguruskan latihan praktikal kebombaan mengikut kursus yang dianjurkan oleh pihak Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia, Wakaf Tapai.
  • Bertanggungjawab membantu memeriksa setiap peralatan dan kelengkapan simulator sebelum kursus dijalankan.
  • Bertanggungjawab melaksanakan latihan kecergasan fizikal (latihan jasmani pagi dan petang) dan kawad kaki bagi setiap kursus yang dikendalikan oleh  Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia, Wakaf Tapai.

Copyright © 2017 A.B.P.M - AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA

Main Menu