Matlamat

Membantu meningkatkan kualiti modal insan yang kompetan dan berintegriti di dalam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia bagi mencapai objektif, misi dan visi Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia khususnya serta meningkatkan pencapaian dan kecemerlangan Jabatan dalam bidang kebombaan yang bertaraf dunia.


Copyright © 2017 A.B.P.M - AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA

Main Menu