Pengenalan

Wujudnya Pengajian Keselamatan Kebakaran, Akademi Bomba Dan Penyelamat Malaysia, Wakaf Tapai, amatlah penting dalam menentukan halatuju dan keberkesanan dalam aspek latihan dan pengembangan ilmu pencegahan dan keselamatan kebakaran kepada anggota bomba yang sedang berkhidmat, pelatih-pelatih Kursus Diploma dan Asas Sains Kebombaan, institusi kerajaan, institusi swasta, badan-badan sukarela  dan orang awam. Di samping itu juga Pengajian Keselamatan Kebakaran berperanan dalam mendidik penghuni-penghuni bangunan dan orang awam dalam aspek keselamatan kebakaran serta membentuk ‘Budaya Keselamatan Kebakaran’ melalui kursus-kursus, seminar dan bengkel yang dianjurkan.


Copyright © 2017 A.B.P.M - AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA

Main Menu