Cetak

Fungsi

Fungsi utama Pengajian Pengurusan Kebombaan ialah melaksanakan modul-modul pengurusan kebombaan yang merangkumi pengurusan dan pentadbiran organisasi, sistem kualiti pengurusan, motivasi dan sahsiah diri dengan matlamat melahirkan pegawai-pegawai Bomba yang berpengetahuan, berkemahiran, kompeten, berintegriti, professional sejajar dengan misi dan visi Jabatan.