Cetak

Sijil Sains Kebombaan

Pendahuluan

Kursus ini dibuat kepada peringkat anggota-anggota Bomba yang baru memulakan perkhidmatannya dalam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia yang mana kumpulan sasarannya adalah Pegawai Bomba Gred KB 17. Berdasarkan kepada tugas-tugas Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, mereka yang baru memulakan perkhidmatan perlu didedahkan dan diberikan latihan yang berkaitan dengan ilmu kebombaan.

Tujuan

Berperanan untuk membentuk fizikal dan mental anggota. Dengan mempunyai kemahiran dan pengetahuan asas ini, adalah diharapkan mereka dapat melaksanakan tugas dengan cekap dan berkesan.

Objektif

Jangkamasa Kursus

Kursus ini dijalankan selama 4 ½ bulan di FRAM, Wakaf Tapai.