Pengurusan Bencana

Pendahuluan

Pengurusan Bencana adalah siri aktiviti yang kompleks melibatkan penilaian tahap risiko, langkah pencegahan, persediaan melibatkan beberapa prinsip yang perlu di impelimentasikan secara teratur dan berkesan dalam menangani situasi bencana pada masa akan datang, tindakbalas kecemasan (respons), penambahbaikan,  pengurangan (mitigation), penyembuhan dan pemulihan (recovery). Kegagalan memahami prinsip dalam pengurusan Bencana akan memberi impak kepada semua pihak.

Pengurusan Bencana adalah siri aktiviti yang kompleks melibatkan penilaian tahap risiko, langkah pencegahan, persediaan melibatkan beberapa prinsip yang perlu di impelimentasikan secara teratur dan berkesan dalam menangani situasi bencana pada masa akan datang, tindakbalas kecemasan (respons), penambahbaikan,  pengurangan (mitigation), penyembuhan dan pemulihan (recovery). Kegagalan memahami prinsip dalam pengurusan Bencana akan memberi impak kepada semua pihak.

 

Tujuan

  • Menjelaskan panduan dan tindakan yang perlu dilaksanakan dalam mengendalikan sebarang bencana yang berlaku.
  • Pegawai yang mengendalikan kursus dan peserta kursus di wajibkan mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditetapkan bagi mencapai matlamat kursus.

 

Objektif

  • Untuk memastikan segala tindakan yang dijalankan sebelum,semasa dan selepas kursus dilaksanakan secara betul dan selamat mengikut prosedur yang telah ditetapkan.
  • Lebih memahami dan menghayati kepentingan mengurus bencana dengan baik. 
  • Dapat mengambil bahagian yang cergas dalam perancangan menangani bencana.
  • Dapat mengambil persiapan untuk menghadapi bencana.
  • Dapat menangani bencana dengan keadaan yang lebih tenang dan tersusun
  • Dapat menghadiri media dengan lebih berkesan

 

Jangkamasa Kursus

Kursus ini dijalankan selama 5 hari di FRAM, Wakaf Tapai.


Copyright © 2017 A.B.P.M - AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA

Main Menu