Pengurusan Rekod, Fail & Surat-Menyurat

PENDAHULUAN

Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia adalah sebuah jabatan yang bukan sahaja melaksanakan tugas sebagai agensi penyelamat  kepada nyawa dan harta benda awam malah juga bertanggungjawab kepada kerja–kerja pentadbiran, pengurusan rekod dan aset kerajaan dan menjadi seorang Pegawai Bomba yang berpengetahuan luas dari berbagai aspek. Menyedari tanggungjawab ini, Kursus Pengurusan Rekod, Fail Dan surat-Menyurat telah dilaksanakan yang bertujuan untuk mempertingkatkan pengetahuan dan seterusnya  memantapkan kecekapan anggota didalam  penyeliaan dan penyelenggaraan rekod-rekod yang berkaitan dengan aset kerajaan kearah yang lebih sistematik dan terkini sebagaimana yang dihasratkan oleh jabatan.
 
 
TUJUAN
 
Menyediakan garis panduan  bagi Kursus Asas Penyelia yang dilaksanakan di Akademi Bomba  dan  Penyelamat   Malaysia.
 
 
KAEDAH PELAKSANAAN KURSUS
 
Kursus dilaksanakan melalui beberapa kaedah  iaitu:
  • Teori
  • Latih Amali / Praktikal

Copyright © 2017 A.B.P.M - AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA

Main Menu