Metodologi Latihan

PENDAHULUAN

Modul kursus Metodologi Latihan ini direkabentuk sebagai panduan dalam membuat penyediaan latihan dan juga cara-cara memberi pembelajaran yang berkesan .
 
Jabatan  memandang serius terhadap perkara ini bagi mengaturkan teknik pembelajaran serta penyediaan latihan secara tersusun di dalam usaha untuk mencapai visi dan misi jabatan, iaitu Ke Arah Sebuah Organisasi Kebombaan dan Penyelamatan Yang Bertaraf Dunia.
 
 
TUJUAN
 
 • Memberi garispanduan dalam penyediaan program latihan dengan cara yang berkesan.
 • Memberi kefahaman tentang cara-cara teknik persembahan dan penyampaian  pembelajaran dengan cara yang lebih berkesan.
 
 
OBJEKTIF
 
Beberapa objektif  telahpun dirancang bagi mencapai sasaran yang diperlukan di dalam memberi pengetahuan serta kefahaman tentang keperluan mempelajari Kursus Metodologi Latihan :-
 • Menjelaskan kepentingan latihan dalam organisasi dan peranan yang dimainkan oleh seorang jurulatih.
 • Menyenaraikan prinsip-prinsip pembelajaran dan menjelaskan ciri-ciri-ciri pelajar dewasa.
 • Mengenalpasti langkah-langkah yang perlu dalam penyediaan program latihan dan menyediakan satu program latihan.
 • Menyediakan sesi pembelajaran yang menekankan penyertaan peserta .
 • Menunjukkan teknik persembahan yang betul dan berkesan.
 
KELAYAKAN PESERTA KURSUS
 
 • Pegawai Bomba Gred KB17 dan ke atas.
 • Pegawai yang terlibat secara langsung dengan tugas-tugas sebagai seorang jurulatih atau tenaga pengajar.
 
 
KAEDAH KURSUS
 
Kursus ini akan dijalankan dengan menggunakan beberapa kaedah yang melibatkan teori dan  praktikal seperti  syarahan, perbincangan, gerak kerja berkumpulan, soal jawab dan kertas kerja .
 
Kaedah kursus di adakan 2 bentuk iaitu :
 • Teori            -        50 %
 • Praktikal       -        50 %
 
Semua peserta kursus DIWAJIBKAN mengikut kedua-dua kaedah kursus. Peserta akan dibahagikan kepada kumpulan yang lebih kecil supaya dapat memahami pembelajaran dengan lebih terperinci dan berkesan.
 
 
JANGKAMASA KURSUS

Pelaksanaan kursus adalah selama 5 hari dan semua peserta perlu mengikuti kursus sehingga tamat. Kursus ini dianggap penting adalah kerana ianya merupakan asas utama seorang jurulatih.

Copyright © 2017 A.B.P.M - AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA

Main Menu