Pengenalan

Pengajian Penyelamatan, Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia Wakaf Tapai diwujudkan bagi memantapkan pelaksanaan kursus-kursus yang berkaitan dengan Operasi Penyelamatan.Bagi merealisasikan Objektif Jabatan, Pengajian Penyelamatan bersedia dan bertanggungjawab dalam menyampaikan maklumat-maklumat Perkhidmatan Kebombaan dan Penyelamatan.Ini dapat memenuhi hasrat Jabatan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan dengan cekap dan profesional selaras dengan Misi dan Visi Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia.


Copyright © 2017 A.B.P.M - AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA

Main Menu