Cetak

Asas Penyiasatan Kebakaran

PENDAHULUAN

Modul kursus Asas Penyiasatan Kebakaran ini direkabentuk sebagai panduan dalam mengendalikan kursus kepada anggota bomba dalam melaksanakan tugas kebombaan secara profesional. Jabatan ini memandang serius terhadap perkara ini kerana ramai di kalangan anggota kurang pengetahuan  mengenai hubung kait antara teknik memadam kebakaran di dalam bangunan dengan aktiviti penyiasatan kebakaran. Aspek ini perlu disampaikan kepada semua anggota mengelak kemusnahan akibat teknik dan penggunaan air yang tidak betul. Ianya mestilah disusun dan diatur mengikut prosedur-prosedur yang betul dalam usaha mencapai visi dan misi iaitu Kearah Sebuah Organisasi Kebombaan dan Penyelamatan Yang Bertaraf Dunia.
 
Asas Penyiasatan Kebakaran - galeri
TUJUAN

OBJEKTIF

Beberapa objebtif  telah dirancang bagi mencapai sasaran yang diperlukan di dalam memberi pengetahuan serta kefahaman tentang keperluan mempelajari kursus Asas Penyiasatan Kebakaran :-

KELAYAKAN PESERTA KURSUS

Semua anggota bomba yang telah menjalani Kursus Asas Sains Kebombaan atau Diploma Sains Kebombaan
 

KAEDAH KURSUS

Kursus ini akan dijalankan dengan menggunakan beberapa kaedah yang melibatkan teori, praktikal dan simulasi dengan menggunakan teknik syarahan, perbincangan, gerak kerja berkumpulan, soal jawab, kertas kerja atau ujian dan kajian kes. Kaedah perjalanan kursus ini adalah :

JANGKA MASA KURSUS

Pelaksanaan kursus adalah selama 10 hari dan semua peserta perlu mengikuti kursus sehingga tamat