Matlamat

Untuk mencapai misi dan visi Akademi Bomba dan Penyelamat, Malaysia, Wakaf Tapai, Unit Pengurusan Asrama telah menggubal matlamatnya untuk dilaksanakan dan dicapai iaitu menyediakan fasiliti penginapan dan lain-lain fasiliti di bawah kendalian yang kondusif dan selamat, mewujudkan aktiviti yang menggalakkan pembangunan diri untuk mencapai personaliti unggul dengan menyediakan ruang pergaulan yang sihat dikalangan peserta kursus dan memenuhi keperluan kursus dan latihan dengan penyediaan prasarana latihan fizikal melalui penyediaan fasiliti sukan dan riadah.


Copyright © 2017 A.B.P.M - AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA

Main Menu