VISI

  • Memberikan perkhidmatan latihan kebombaan kepada pegawai Bomba berdasarkan kepada pangkat dan jawatan yang disandang.

 

MISI

  • Sebuah organisasi latihan Kebombaan dan Penyelamatan yang bertaraf antarabangsa.

 

OBJEKTIF

  • Melahirkan pegawai yang bermutu
  • Mempertingkatkan pengetahuan dan kepakaran pemadaman dan perlindungan kebakaran serta memberi kesedaran dan pengetahuan mengenai bahaya kebakaran.
  • Memberikan pengetahuan dan meningkatkan kecekapan kepada kakitangan jabatan dari segi pentadbiran dan pengurusan jabatan.
  • Memberikan kesedaran dan kefahaman terhadap dasar kerajaan dan sensitif terhadap alam sekitar.
  • Meningkatkan mutu perkhidmatan melalui penilaian peperiksaan.
  • Mempertingkatkan perhubungan dan persefahaman antara kakitangan dan orang awam.
  • Melahirkan kemegahan terhadap kerja yang bermutu tinggi untuk kepentingan rakyat dan negara.
  • Sebagai agen perubahan di dalam menanamkan sikap positif dan pengembangan pengetahuan selari dengan perkembangan teknologi dan pembangunan negara.

Perjawatan Semasa Akademi Bomba

Perjawatan Semasa
Bil. Nama Jawatan Gred Jawatan Jumlah Jawatan Di Isi Kosong
1 Penguasa Bomba Kanan I  KB 48  1  1  -
2 Penguasa Bomba Kanan II  KB 44  3  3  -
3 Penolong Kanan Penguasa Bomba  KB 32  5  5  -
4 Pegawai Bomba Tinggi  KB 26  1  1  -
5 Pegawai Bomba Kanan I  KB 24  1  1  -
6 Pegawai Bomba Kanan II  KB 22  6  5  1
7 Pegawai Bomba  KB 17  26  26  -
8 Penolong Pegawai Tadbir  N 32  1  1  -
9 Setiausaha Pejabat  N 28  1  -  1
10 Penolong Akauntan  W 27  1  1  -
11 Pegawai Tadbir  N 22  1  1  -
12 Pegawai Tadbir ( Kewangan )  W 22  1  1  -
13 Pembantu Tadbir ( Kewangan )  W 17  2  2  -
14 Pembantu Tadbir  N 17  2  2  -
15 Juruteknik  J 29  1  1  -
  Jumlah Pengisian  53 51 2

Perjawatan Semasa Akademi Bomba

KUMPULAN JAWATAN BILANGAN DILULUSKAN BILANGAN DIISI BILANGAN KEKOSONGAN
PENGURUSAN DAN PROFESSIONAL 41-52 17  8 9
KUMPULAN
SOKONGAN 29 - 38
16 14 2
KUMPULAN
SOKONGAN 17- 26
80 60 20
KUMPULAN
GUNASAMA 38 - 1
28 26 2
JUMLAH 141 108 33

Increase in KSA will directly improve individual performance as well as help perform the work more efficiently and productivelySystematic development and growth inKSA also is indispensable for an officer in the organization to do a good job, and effective and it should be integrated with the concept of education and continuous learning.

Finally, I would like to express our gratitude and thanks to all those who were involved directly and indirectly in the successful launch of this website.
Wabillah hitaufik wal hidayah wassalamualaikum warah matullah hi wabarakatuh

Thank you,

 

(MOHAMAD ZIN BIN SALLEH)
Commandant,
Fire and Rescue Academy MalaysiaPerak


Subcategories

Copyright © 2017 A.B.P.M - AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA