Program Kepimpinan Pelajar SMK Sultan Yussuf Batu Gajah di Akademi Bomba Wilayah Utara

 13.4.2019(Sabtu) - Program Kepimpinan Pelajar SMK Sultan Yussuf Batu Gajah disertai seramai 40 orang pelajar dan 6 orang guru pengiring. Program yang dijalankan adalah water confidence, fobia bilik gelap (BATG) dan Kaedah Menyelamat Mangsa. PBK II Sahriman Bin Hashani mengetuai program ini bersama 6 orang jurulatih ABPM Wilayah Utara.

 

 

Joomla Plugins

Copyright © 2017 A.B.P.M - AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA