Perutusan Komandan

Peningkatan dalam KSA secara langsung akan memperbaiki pencapaian individu disamping membantu melaksanakan kerja dengan lebih berkesan dan produktif. Pembangunan dan perkembangan yang sistematik dalam KSA juga adalah amat diperlukan bagi seseorang pegawai dalam organisasi untuk melaksanakan sesuatu kerja dengan baik dan berkesan dan ianya perlu diintegrasikan dengan konsep pendidikan dan pembelajaran yang berterusan.

Akhir kata, sukalah saya merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang yang telah terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan pelancaran laman web ini.
Wabillah hitaufik wal hidayah wassalamualaikum warah matullah hi wabarakatuh

Sekian, terima kasih,

 

( MOHD RIZAL BIN BUANG )
Komandan,
Akademi Bomba Dan Penyelamat Malaysia, Wilayah Utara


Copyright © 2017 A.B.P.M - AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA