Matlamat

Dalam mencapai matlamat Unit ICT telah menggariskan objektifnya seperti berikut:

  • Menyiapkan percetakan yang berkualiti mengikut salinan asal pelanggan dalam tempoh masa yang dikehndaki berdasrkan kualiti bahan yang dicetak.
  • Memastikan PA Sistem, auditorium dan juga studio sentiasa berada dalam keadaan siap sedia selewat lewatnya 30 minit sebelum digunakan apabila diperlukan dan membuat pertukaran segera setelah menerima laporan kerosakan.
  • Memastikan sijil-sijil kursus dibuat dengan betul, disiapkan dan disampaikan kepada Ketua unit Hal Ehwal Pelatih.
  • Menyelenggara dan memastikan rangkaian dan jaringan maklumat dan komunikasi multimedia di Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia Wakaf Tapai sentiasa berfungsi dengan baik.
  • Memastikan setiap penyediaan dan pengedaran kertas soalan peperiksaan menepati masa yang ditetapkan.

Copyright © 2017 A.B.P.M - AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA