Cetak

Fungsi

3 FUNGSI UTAMA IAITU :

Sebelum Kursus

Mengeluarkan surat edaran kepada Negeri/Balai mohon pencalonan peserta kursus. Membuat pengesahan penerimaan surat pencalonan nama peserta kursus dalam masa ditetapkan selepas surat diedarkan dan direkodkan.

Terima senarai calon peserta kursus dari negeri-negeri/balai dalam masa ditetapkan dari tarikh pengesahan penerimaan surat yang telah diedarkan.

Pilih dan tetapkan nama calon dalam masa ditetapkan dari tarikh penerimaan senarai calon-calon.

Surat Panggilan Kursus diedarkan ke negeri-negeri/zon/balai dalam masa ditetapkan sebelum kursus bermula.

 

Selepas Kursus

Serahkan Laporan Kursus dalam masa ditetapkan selepas tarikh tamat kursus kepada HEP bersama-sama dengan maklumat berkaitan.

Serahkan permohonan pengeluaran sijil dalam tempoh ditetapkan selepas tarikh tamat kursus kepada unit HEP bersama-sama dengan maklumat berkaitan.

Rekod pengeluaran sijil kepada semua peserta kursus seperti berikut:

TAHUN JUMLAH
2006 8,211 Keping
2007 8,219 Keping

Rekodkan maklumat kursus dalam Buku Rekod Kursus.

 

Tugas Utama

Tugas-tugas Unit Hal Ehwal Pelatih seperti berikut: