Matlamat

  • Matlamat Cawangan Logistik ialah menyokong bagi mencapai visi dan misi Akademi iaitu dengan memberikan khidmat latihan kebombaan ke arah bertaraf Antarabangsa. Oleh itu Cawangan Logistik ini dalam menghasilkan produk yang berkualiti, maka pencapaian visi dan misi Jabatan akan terlaksana.

Copyright © 2017 A.B.P.M - AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA