Pusat Pengajian Operasi Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah diwujudkan oleh kerana perubahan terkini selaras dengan pertukaran nama yang dahulunya dikenali sebagai Pusat Latihan Bomba dan Penyelamat Malaysia Wilayah Sabah. Dengan wujudnya Pusat Pengajian Operasi ini diharapkan dapat membantu Jabatan dalam melaksanakan tugas dan tanggunjawab dengan cekap dan professional selaras dengan misi dan visi Jabatan.