Program pengajian bidang perundangan di Pengajian Undang-undang ( PPUN ) menumpukan peranan dan tanggungjawab kepada aspek-aspek kuasa perundangan yang diberikuasa melalui Akta Perkhidmatan Bomba 1988 ( Akta 341 ) Khususnya dan perundangan-perundangan lain yang berkaitan secara amnya. Bagi mencapai focus ini, pelaksanaan kursus adalah pendekatan paling penting bagi tujuan menambah dan meningkatkan penguasaan Pegawai-pegawai Bomba dari aspek pengetahuan dan kemahiran. Penguasaan kepada tafsiran-tafsiran peruntukan setiap sekysen dan peraturan merupakan asas kepada penguatkuasaan akta.