• Bertanggungjawab bagi memastikan perancangan tenaga kerja, perkhidmatan pengawasan kakitangan berjalan dengan lancer ke arah memenuhi kepeluan-kepeluan jabatan.
  • Bertanggungjawab bagi memastikan pengurusan kakitangan, pentadbiran pejabat dan pengurusan kewangan dilaksanakan dengan teratur dan sistematik.
  • Bertanggungjawab mendokong semua program dan aktiviti anjuran Akademi bagi mencapai kecemerlangan berterusan.

Cawangan Pengurusan Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah, baru diwujudkan oleh kerana perubahan terkini selaras dengan pertukaran nama yang dahulunya dikenali sebagai Pusat Latihan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah. Dengan wujudnya Cawangan Pengurusan ini diharapkan dapat membantu pentadbiran Akademi dalam menyelaraskan program-program yang dilaksanakan.


  • Bertanggungjawab dalam menguruskan pentadbiran FRAM Sabah dalam hal-hal pentadbiran, kewangan dan logistic.
  • Merekodkan, menyimpan dan menyelenggara segala asset jabatan yang berada di FRAM Sabah bagi mengekalkan semua peralatan berada dalam keadaan baik.
  • Membuat perolehan dalam peralatan bagi FRAM Sabah.

Copyright © 2017 A.B.P.M - AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA