AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT & PUSAT LATIHAN BOMBA DAN PENYELAMAT WILAYAH
SOAL SELIDIK PENILAIAN KEBERKESANAN KURSUS
DIISI OLEH PEGAWAI PENILAIAN


MAKLUMAT PEGAWAI YANG DINILAI
PANDUAN
Dengan berpandukan skala di bawah, sila tuan buat penilaian ke atas pegawai-pegawai di bawah seliaan tuan yang telah menghadiri kursus
1 2 3 4 5
Lemah Kurang Memuaskan Memuaskan Baik Sangat Baik
BIL PERKARA SKALA
1 2 3 4 5
1 Pemahaman sesuatu perkara selepas menghadiri kursus yang berkaitan dengan bidang.
2 Kemahiran yang dihasilkan terhadap sesuatu perkara selepas menghadiri kursus yang berkaitan dengan bidang.
3 Pengetahuan terhadap sesuatu perkara berkaitan dengan bidang.
4 Kemampuan menyelesaikan sesuatu kerja yang diberikan mengikut masa yang ditetapkan.
5 Kemampuan memberi dan menghasilkan idea yang kreatif terhadap tugas berkaitan.
6 Bersedia berkongsi pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi semasa berkursus dengan pegawai lain.
7 Tahap keberkesanan disiplin yang ditunjukkan.
8 Membuat perancangan kerja yang bersistematik bagi menghasilkan kualiti kerja yang baik.
9 Komitmen terhadap tugas dan tanggungjawab yang diberikan.
10 Kesungguhan dan minat yang ditunjukkan terhadap kerja dan tugas yang diberikan.