Fungsi

  • Bertanggungjawab dalam menguruskan pentadbiran FRAM Ipoh dalam hal-hal pentadbiran, kewangan dan logistic.
  • Merekodkan, menyimpan dan menyelenggara segala asset jabatan yang berada di FRAM Ipoh bagi mengekalkan semua peralatan berada dalam keadaan baik.
  • Membuat perolehan dalam peralatan bagi FRAM Ipoh.

Copyright © 2017 A.B.P.M - AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA