Fungsi

  • Bertanggungjawab dalam merancang dan melaksanakan program kursus dan latihan kepada Pegawai Bomba dengan cekap dan berkesan.
  • Bertanggungjawab sepenuhnya untuk melahirkan pegawai-pegawai bomba yang mempunyai kemahiran dan juga pengetahuan berkaitan aspek pencegahan dan keselamatan kebakaran.
  • Merancang menyediakan modul-modul serta bahan-bahan pembelajaran berkaitan dengan aspek pencegahan dan keselamatan kebakaran.
  • Bertanggungjawab menyampaikan prosedur-prosedur atau peraturan terkini kepada pegawai-pegawai bomba berkaitan aspek pencegahan dan keselamatan kebakaran.

Copyright © 2017 A.B.P.M - AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA