• Untuk melahirkan Pegawai Bomba yang cekap, berpengetahuan, berdisiplin dan berusaha ke arah mewujudkan satu Organisasi Kebombaan dan Penyelamatan lebih professional sebagai teras kecemerlangan Jabatan.
  • Berusaha untuk mencapai keunggulan dan membentuk Pusat Kecemerlangan yang mana kakitangannya mempunyai pelbagai kemahiran dan pengetahuan ( Multi Skill ) menerusi penggunaan teknologi maklumat yang berteknologi tinggi.

  • Bertanggungjawab merancang dan melaksanakan program kursus dan latihan kepada Pegawai Bomba dengan cekap dan berkesan.
  • Untuk melahirkan Pegawai Bomba yang berkemahiran dan berpengetahuan berkaitan operasi kebombaan.
  • Membantu memyemak dan menyediakan Standard Operation ( SOP ) serta peraturan Jabatan berkaitan dengan operasi.
  • Untuk membantu Jabatan menerapkan nilai-nilai disiplin yang tinggi kepada Pegawai Bomba semasa mereka menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka.
  • Melahirkan Pegawai Bomba yang cekap dan berdisiplin

Copyright © 2017 A.B.P.M - AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA