Image

Pelaksanaan Anti-Bribery Management System (ABMS) ISO 37001:2016 Peringkat ABPM Wilayah Sarawak

- Apakah itu ABMS?

+ Satu sistem yang dibentuk dan dibangunkan bagi membolehkan organisasi mencegah, menghalang, mengesan dan bertindak balas terhadap apa sahaja bentuk rasuah dan mematuhi undang-undang, peraturan dan komitmen lain yang berkaitan.

+ Keperluan ISO 37001:2016 adalah secara umum dibangunkan untuk semua organisasi tanpa mengira jenis, saiz dan aktiviti, sama ada di sektor awam, swasta termasuk boleh digunapakai oleh NGO.

+ Ianya dibangunkan berasaskan risiko atau potensi rasuah di mana ABMS akan membantu mencegah, menghalang, mengesan dan bertindak balas terhadap risiko rasuah secara proses INTEGRASI di dalam pelaksanaan tadbir urus sesebuah organisasi.

Image
Image
Image
Image