Terdapat 6 etika yang diguna pakai di dalam Akademi selaras dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia iaitu:

  1. Berkhidmat untuk negara kerana Allah.

  2. Sentiasa berkhidmat untuk faedah masyarakat.

  3. Taat dan Setia, Cekal dan Sabar.

  4. Bekerja dengan dedikasi, cekap dan berdisiplin.

  5. Siap sedia setiap masa.

  6. Seerat Serasa Sehati Sejiwa.