• Merancang dan melaksanakan latihan dalam perkhidmatan pegawai & anggota Bomba dalam bidang kebombaan berdasarkan skim perkhidmatan. Dasar Latihan 1986 & Sistem Saraan Baru 1992 & memorandum JPA 63/138KH.I(15) 1994.

  • Melaksanakan latihan kepada kakitangan perkhidmatan Awam dalam bidang keselamatan kebakaran (Arahan perkhidmatan Bab 8, Sesyen 2 (a), (b) dan (c).

  • Merancang dan melaksanakan Latihan kebombaan untuk pasukan Bomba daripada negara ASEAN & negara Dunia ketiga. (Program Bantuan Teknikal, Malaysian Technical Co-operation Programme).

  • Merancang dan melaksanakan Latihan kebombaan untuk Pegawai Keselamatan Kebakaran Bangunan (Industri & Komersial) menerusi (Akta 341, Akta Perkhidmatan Bomba 1988;Seksyen62(1)c).

  •  Merancang, mengurus dan mengendalikan peperiksaan perkhidmatan dan peperiksaan khas bagi tujuan kenaikan pangkat bagi setiap skim perkhidmatan.