OBJEKTIF

  • Melahirkan pegawai yang bermutu
  • Mempertingkatkan pengetahuan dan kepakaran pemadaman dan perlindungan kebakaran serta memberi kesedaran dan pengetahuan mengenai bahaya kebakaran.
  • Memberikan pengetahuan dan meningkatkan kecekapan kepada kakitangan jabatan dari segi pentadbiran dan pengurusan jabatan.
  • Memberikan kesedaran dan kefahaman terhadap dasar kerajaan dan sensitif terhadap alam sekitar.
  • Meningkatkan mutu perkhidmatan melalui penilaian peperiksaan.
  • Mempertingkatkan perhubungan dan persefahaman antara kakitangan dan orang awam.
  • Melahirkan kemegahan terhadap kerja yang bermutu tinggi untuk kepentingan rakyat dan negara.
  • Sebagai agen perubahan di dalam menanamkan sikap positif dan pengembangan pengetahuan selari dengan perkembangan teknologi dan pembangunan negara