*KURSUS KESEDARAN SISTEM PENGURUSAN ANTI-RASUAH MENGIKUT ISO 37001:2016 DIPERKUKUH DI ABPM WILAYAH TENGAH*

ABPM Wilayah Tengah menganjurkan kursus kesedaran sistem pengurusan anti-rasuah yang mengikuti piawaian ISO 37001:2016 pada 22 Mac 2024. Kursus tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kakitangan tentang pelaksanaan sistem pengurusan anti-rasuah yang efektif, dengan fokus kepada pencegahan, pengesanan, dan tindakan terhadap aktiviti rasuah.

Dalam kursus yang disampaikan oleh Encik Azhar bin Dollah dari SIRIM Academy Sdn Bhd, peserta diperkenalkan kepada tujuan ABMS dari segi sistem, standard, audit, dan pensijilan pihak ketiga. Mereka juga didedahkan dengan struktur dan kandungan ISO 37001:2016 serta keperluan khusus pengurusan anti-rasuah yang termaktub dalam standard tersebut.

Kursus ini turut dihadiri oleh semua kakitangan ABPM Wilayah Tengah dan wakil-wakil dari ABPM Wilayah Timur serta ABPM Wilayah Utara, bersama-sama dengan peserta atas talian. Program ini memberikan panduan tentang pembentukan, pelaksanaan, penyemakan, dan penambahbaikan Sistem Pengurusan Anti-Rasuah (ABMS) berdasarkan ISO 37001:2016.

Di akhir kursus, peserta diingatkan bahawa pembelajaran daripada kursus ini penting untuk meningkatkan amalan anti-rasuah yang boleh digunakan di peringkat antarabangsa. Diharapkan kursus ini dapat memperkukuhkan pelaksanaan polisi, prosedur, dan kawalan anti-rasuah dalam ABPM Wilayah Tengah serta meningkatkan reputasi baik organisasi melalui kehadiran ABMS yang kukuh.